Engelandvaarder Hummeling

Wie heeft informatie over een zekere Engelandvaarder Bob (of Robbert, Robert, Rob) Hummeling? Meneer Hummeling is volgens twee bronnen in februari 1944 samen met Hugo Wilmar vanuit Den Haag richting Engeland getrokken.

Bronnen

Jan Woldijk vertelde ons in het interview, dat hij Hugo Wilmar en een reisgenoot in februari 1944 op weg heeft geholpen naar Parijs. Bij navraag noemt de heer Woldijk de naam Bob Hummeling. Hugo Wilmar noemt de naam Bob Hummeling ook in zijn brief van 17 juli 1945 vanuit New York. In die brief beschrijft hij het lot van zijn reisgenoot na de barre tocht vanuit bezet gebied naar Engeland:

(…) Huppelding (echte naam: Hummeling) is me trouw gevolgd, al kwam hij wat later. (Hij) zit aan een klein tafeltje in de mess hall in Camp Lejeune en int geld van de officieren die komen eten. Hij moet ze bovendien nauwlettend gade slaan of ze niets breken, want een bordje kost 15 cent en een mok een dubbletje. Nu (is hij zo) vet als een pad (’t lijkt net of ‘ie aan bijde kanten kiespijn heeft) doet dus ook Bob zijn plicht (…)

Detail van de brief van Hugo Wilmar van 17 juli 1945, waarin hij over Hummeling schrijft.

De Tijdlijn van Hummeling

Aan de hand van de twee bronnen lijkt het erop dat Bob Hummeling in de periode van februari 1944 tot en met (ten minste) april of mei 1945 met een tussenpose in het gezelschap van Hugo Wilmar verbleef. Ergens tussen het vertrek vanuit Den Haag zijn de twee elkaar tijdelijk uit het oog verloren.

Aannames / Fact sheet Bob Hummeling

 • Achternaam: Hummeling, ook wel Huppelding genoemd door zijn vrienden
 • Voornaam: Bob, of een variant daarvan (Rob, Robbert, Robert, etc)
 • Verbleef waarschijnlijk aan het einde van de oorlog in de omgeving Den Haag / Wassenaar
 • Heeft waarschijnlijk de tocht naar Engeland volbracht
 • Heeft zich aangemeld bij de Mariniersbrigade (Royal Netherlands Marine Corps)
 • Is waarschijnlijk in november 1944 richting Amerika vertrokken
 • Heeft (een deel van- )zijn opleiding in Camp Lejeune, North Carolina
 • Na vertrek van Hugo naar Washington in Februari 1945 scheiden de wegen tussen Hummeling en Wilmar

De onbekende Engelandvaarder

De naam Hummeling (of verbasteringen daarvan) komt niet voor in de lijst met Engelandvaarders op Wikipedia. Ook is hij onbekend bij de archieven van het Museum Engelandvaarders. Een vluchtige zoektocht in de archieven van het NIOD en het NIMH hebben evenmin een spoor opgeleverd.

Vragen

We zijn erg benieuwd naar het verhaal van Bob Hummeling, en hopen op deze manier meer te weten te komen over de ontsnapping uit bezet gebied in 1944 en de opleiding in Camp Lejeune , North carolina, Amerika in begin 1945.

 • Hoe is Bob Hummeling in contact gekomen met Jan Woldijk?
 • Hoe is Bob Hummeling vanaf Parijs (juni 1944) in Engeland (Oktober 1944) gekomen?
 • Wat is er met Bob Hummeling gebeurt na maart 1945?
 • Wie kan ons in contact brengen met nazaten van Bob Hummeling?
 • Is er beeldmateriaal van Bob Hummeling?

Alle informatie is van harte welkom. Mocht u wat weten over Bob Hummeling, neem dan alstublief contact met ons op via het formulier of stuur ons een e-mail

Alle hulpvragen: