Disclaimer

© 2020 Stichting Hugo Wilmar

Contact: hello@hugowilmar.nl

Concept, interactie, ontwerp en ontwikkeling

Worcflow visuele marketing en beeldcommunicatie
en Stichting Hugo Wilmar

Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld, het kan toch voorkomen dat er onjuistheden in staan. De verhalen op deze website zijn afkomstig van de brieven van Hugo Wilmar en uit de verhalen van personen, die hem gekend hebben. Het historische kader, waarin dit verhaal plaatsvond is afkomstig van diverse bronnen, waaronder de onderzoekers van de diverse nationale archieven en foto-historici. Het is niet onze bedoeling deze teksten als wetenschappelijk bewezen of onderbouwde informatie te presenteren.

Afbeeldingen en teksten:

De meeste beschrijvingen bij foto’s, films en afkomstig uit de brieven zijn in oorspronkelijke staat opgenomen. Het betreft gangbare taal in de jaren 1940 – 1960. Deze taal en opvattingen zijn volgens de huidige standaarden gedateerd, en dat zouden we vandaag de dag zeker niet zo opschrijven.  Beschrijvingen zijn vaak net zo oud als de archieven zelf. We kiezen ervoor deze te behouden, omdat ze een beeld geven van de tijd waarin ze zijn gemaakt. Tegelijk onderzoeken we de mogelijkheid om taal die in het verleden acceptabel en gangbaar was, te verklaren en te voorzien van alternatieven. Mocht u desalniettemin aanstoot geven aan teksten, beeld of taalgebruik, laat het ons dan weten, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit het familiearchief van Hugo Alexander Wilmar. Voor afbeeldingen uit andere collecties heeft de stichting geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact met ons opnemen.