Ongebonden verhalen

De ongebonden verhalen over Hugo Wilmar. Over camera’s, ooggetuige verlagen en de Kuifje-achtige verhalen van de Engelandvaarder, Oorlogsfotograaf, Wildbioloog en Disney filmer.

Ontdek de ongebonden verhalen:

Drie verhaallijnen

1. De Hoofdlijnen van de wereldgeschiedenis

De grote lijnen van de geschiedenis van de Tweede wereldoorlog en de jaren ’50 van de vorige eeuw zullen voor velen gesneden koek zijn. Van de geschiedenislessen op de middelbare school zullen de meeste mensen wel de hoofdlijnen onthouden hebben. Deze hoofdlijnen bestaan uit de chronologische opeenvolging van wapenfeiten. Dit deel van de wereldgeschiedenis is uitgebreid onderzocht. Een meer gedetailleerde tijdslijn ontstaat bij verdere studie: lezen van geschiedenisboeken, kijken naar documentaires of de polygoonjournaals uit die tijd.

2. Wilmar’s rol in de geschiedschrijving

Hugo Wilmar bewoog zich in de periode van 1940 tot aan zijn dood in 1957 door de wereld. Vanaf verschillende plekken maakte hij deze wereldgeschiedenis van dichtbij mee. In zijn rol als fotograaf en filmmaker voegde hij met de camera actief een (klein) deel toe aan de berichtgeving en de geschiedschrijving. Deze berichtgeving vormt op zijn beurt weer een klein – en vaak eenzijdig – deel van de detailgeschiedenis. Dit deel is bovendien ook nog eens onderhavig aan interpretatie en manipulatie. Deze beïnvloeding kan zowel gewenst als ongewenst zijn. Zelfs de intentie waarmee de berichten beïnvloed werden kan verschillen van bewust tot onbewust. Tot slot zijn in de afgelopen 70 jaar de inzichten flink veranderd. Hierdoor is de context waarin de beelden gemaakt zijn moeilijk met zekerheid te achterhalen.

3. De ontoetsbare geschiedenis

Vanaf de frontlinie waarvandaan Wilmar verslag uitbracht van zijn deel van de wereldgeschiedenis schreef hij ook de brieven. Hij leverde de achtergrondverhalen achter het nieuws. Deze verhalen zijn doorspekt van zijn eigen visie en meningen. De avonturen worden soms puntsgewijs, dan weer geromantiseerd verteld. Het zijn juist deze belevenissen, die het hart van de ongebonden verhalen vormen. Ze zijn niet te toetsen, ruw, en spectaculair. Deze verhalen staan aan de oorsprong van de daden. Dit zijn de pareltjes, die het kuifjesachtige verhaal van Hugo Wilmar vertellen.

Opmerking vooraf

Bij het lezen van deze website en het bekijken van deze foto’s is het goed om te bedenken dat de opvattingen uit de jaren ’50 anders zijn dan we heden ten dage gewend zijn.

Het woordgebruik in de brieven en documenten uit die tijd is inmiddels achterhaald. Ook het gedachtegoed is in de 70 jaar veranderd. Dingen, die in de jaren ’50 heel normaal gevonden werden, zouden in sommige gevallen nu minder snel geaccepteerd worden.

We vragen u de ongebonden verhalen met een open blik te lezen en te bekijken. Deze verhalen bevatten een afspiegeling van het verleden. Ze hebben geen betrekking op de huidige tijd. Ook bevatten ze geen meningen en geen boodschap die betrekking hebben op het heden.

Puzzelstukjes

Ongebonden verhalen zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen en situatie, die Hugo Wilmar in zijn brieven beschrijft. Ze zijn doorspekt van onbekende factoren en ontraceerbare details. De juistheid hiervan is niet meer te achterhalen. Interpretatie achteraf en gegist bestek komt daarvoor in de plaats, en vullen de gaten in het verhaal.

Waar mogelijk hebben we delen van deze ongebonden verhalen onderzocht, en getoetst aan externe bronnen. De significantie van deze verhalen op de wereldgeschiedenis is minimaal. De waarde ervan is juist dat het de persoon Hugo Wilmar tot leven brengt. Deze verhalen geven een kijkje in de psyche en persoonlijkheid van de topfotograaf.

Bijzonder aan de verhalen is, dat de samenhang geleidelijk aan ontstaat. Elk verhaal vormt weer een stukje van de puzzel. Het zijn sporen, die deuren naar andere verhalen openen. De aanwijzingen, die weer met andere verhalen verbonden kunnen worden, en daarmee een compleet overzicht ontrafelen.