Stichting Hugo Wilmar

Stichting Hugo Wilmar is op 11 september 2020 opgericht. De doelstellingen van de Stichting zijn het borgen en promoten van het cultureel historisch erfgoed, nagelaten door Hugo Wilmar in het familiearchief.

Bestuur Stichting Hugo Wilmar

Maarten Timmers Verhoeven Voorzitter en penningmeester
Sybren Eikenaar Secretaris
Frans Joseph Rouppe van der Voort Fondsenwerving

Naar boven

Doelstellingen

De Doelstellingen van Stichting Hugo Wilmar:

Algemeen: Onderzoek naar,- en borging -, publicatie – en promotie van het cultureel historisch erfgoed, voortkomend uit de werken van Hugo Wilmar.

Onderzoek: Het achterhalen van, en onderzoek naar de foto’s, films, brieven en eigendommen (de werken) die betrekking hebben op het leven van Hugo Wilmar.
Borging: Het archiveren, digitaliseren en toegankelijk maken van de werken van Hugo Wilmar uit het familiearchief voor een breed publiek
Publicatie: het ontwikkelen en ondersteunen van verschillende mediaformats om het cultuur-historische erfgoed voortkomend uit de werken van Hugo Wilmar toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek middels (documentaire-) films, tentoonstellingen en/of boeken en websites.
Promotie: Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van derden die direct betrekking hebben op de werken en het leven van Hugo Wilmar.

Geen winstoogmerk: De Stichting Hugo Wilmar heeft geen winstoogmerk.

Naar boven

Beleidsplan 2020 – 2022:

Kerntaken: De werkzaamheden om de doelstellingen van de stichting te realiseren omvatten onder meer:

 • Het werven van fondsen ten einde de doelstellingen van de Stichting te bekostigen.
  • Financiering voor borgen, digitaliseren en verwerken van de werken van Hugo Wilmar.
  • Financiering voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek dat betrekking heeft op de werken van Hugo Wilmar in het familiearchief
  • Financiering voor het bieden van ondersteuning en supervisie van projecten ter promotie van de werken van Hugo Wilmar.
 • Activiteiten om het familiearchief open te stellen voor derden:
  • Achterhalen, verzamelen en digitaliseren van de werken van Hugo Wilmar.
  • Het openbaar maken van het familiearchief van Hugo Wilmar en het delen hiervan met (inter-)nationale archieven, kennisdragers en -instituten en overige geïnteresseerden.
  • Het promoten van de werken van Hugo Wilmar teneinde een breed publiek te enthousiasmeren voor het cultuur-historische erfgoed in de periode 1938 – 1957.
 • Initiëren en ondersteunen van projecten en van derden, die direct verwant zijn met de promotie van de werken van Hugo Wilmar ten behoeve van – onder meer – documentaires, tentoonstellingen en (foto)boeken.

Werkzaamheden: De werkzaamheden van de stichting omvatten onder meer:

 • Het werven van fondsen ten einde de kosten van de Stichting in de uitvoer van de doelstellingen te dekken.
 • Initiëren en coördineren van een documentaire gebaseerd op het leven en de werken van Hugo Wilmar
 • Activiteiten om het familiearchief open te stellen voor derden:
  • Achterhalen, verzamelen en digitaliseren van de werken van Hugo Wilmar en daaraan gerelateerde bronnen.
  • Delen van familiearchief met (inter-)nationale archieven, kennisdragers en instellingen.
  • Online publicatie en promotie van (delen van) de werken van Hugo Wilmar uit het familiearchief en daaraan gerelateerde bronnen.
 • Initiëren van projecten en van derden, die direct verwant zijn aan de werken van Hugo Wilmar ten behoeve van – onder meer – tentoonstellingen en (foto-)boeken.

Naar boven

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging. Voor werkzaamheden die meer dan 40 uur in beslag nemen en die directe betrekking hebben op het realiseren van de doelstellingen van de Stichting wordt een bezoldiging per eenheid van 40 uur van € 1.000,00 uitgekeerd.

Voor anderen, in dienst van de stichting, wordt een resultaatsgericht salaris uitgekeerd van €1.500,00 per 60 uur, mits de werkzaamheden betrekking hebben op het realiseren van de doelstellingen van de stichting en de stichting daartoe de financiële middelen heeft.

Het bestuur van de stichting beheert de gelden. De werkzaamheden die betrekking hebben op het realiseren van de doelstellingen zullen door derden, direct – of indirect verbonden aan de stichting worden uitgevoerd.

Naar boven

Missie en Visie

In verschillende nationale en internationale archieven zijn de foto’s en films van Hugo Wilmar, die hij in dienstverband heeft gemaakt, opgeslagen. De brieven, privéfoto’s, films en de door Hugo Wilmar geschreven artikelen in het familiearchief verbinden de nationale- en internationale archieven, en plaatsen de werkern van Hugo Wilmar in een bredere context.

De verhalen uit de brieven, die Hugo Wilmar tijdens zijn leven schreef vormen een kuifjes-achtig verhaal. Ze schetsen het wereldbeeld van de topfotograaf achter, voor en door de lens van zijn camera, waarmee de verhalen achter de iconische foto’s tastbaar worden.

Vanuit cultureel-historisch standpunt voegen de werken van Hugo Wilmar een belangrijk deel toe aan de verhalen en beeldvorming over de periode 1940-1960.

Stichting Hugo Wilmar heeft als primaire doelstelling deze verhalen voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Vanuit Stichting Hugo Wilmar initiëren, begeleiden en faciliteren we diverse projecten, die we actief ondersteunen. Het ontsluiten en promoten van de werken van topfotograaf Hugo Wilmar staat hierbij centraal.

Naar boven

Contactgegevens

U kunt het bestuur van de stichting bereiken per e-mail: bestuur@hugowilmar.nl

Directie

Hugo de Wolf
T: 06-24769895
E: hugo@hugowilmar.nl

Fondsenwerving

Frans Joseph Rouppe van der Voort
T: 06-29531310
E: fransjoseph@hugowilmar.nl

Bezoekadres

Stichting Hugo Wilmar
Geestbrugkade 32
2281CX Rijswijk

Bank: ABNAmro
IBAN: NL 11 ABNA 0102 2312 81
BIC: ABNANL2A


Vestigingsadres

Stichting Hugo Wilmar
Leeuwendaallaan 49
2281GK Rijswijk

T: 070-3194831
E: bestuur@hugowilmar.nl
KVK: 80025846
BTW: NL861532156

Naar boven